.

Образовательным ресурс "Освіта.ua" составил консолидированныйрейтинг, вузов, в который вошли и харьковские учебные заведения. В качестве исходных данных использованы национальные и международные рейтинги вузов Украины: "Топ-200 Украина", "Scopus" и "Вебометрикс".

.

Міжнародний Слов’янский університет
Міжнародний Слов’янський Університет у м.Харкові — це незалежна організація недержавної форми властності, яка зареєстрована 24 травня 1993 р. місцевими органами влади у повній відповідальності із законами України про освіту, підприємництво і підприємства та підтримується Верховною Радою України і ректорами вищіх навчальних закладів м. Харкова. Міжнародний Слов’янський Університет (м. Харків) є членом Міжнародної асоціації вивчення та розповсюдження слов’янських культур (МАВРСК) при ЮНЕСКО, а президент Університету є членом бюро МАВРСК. Міжнародний Слов’янський Університет (м. Харків) одержав патронаж Всесвітньої ради танцю ЮНЕСКО.


/Files/images/vebliografiya/ярослава мудрого.png Національна юридична академія України імені Ярослава Мудрого
http://nlu.edu.ua/
Національний університет “Юридична академія України ім. Ярослава Мудрого” – самоврядний (автономний) державний вищий юридичний навчальний заклад IV рівня акредитації.

.

.

.


/Files/images/vebliografiya/хаи.png Національний аерокосмічний університет ім. М.Є. Жуковського "Харківський авіаційний інститут"

Харьковский авиационный институт был создан 17 апреля 1930. Национальный аэрокосмический университет им. М.Е. Жуковского "ХАИ" является единственным в Украине специализированным высшим учебным заведением IV уровня аккредитации, которое комплексно готовит кадры по проектированию и производству всех типов летательных аппаратов, авиационных и ракетных двигателей, электрооборудования и оборудования. С 2010 учебного года осуществляется набор студентов на совместное обучение в ХАИ и Туринском политехническом университете (Италия) по специальности «Аэрокосмическая инженерия», с последующим получением двух дипломов государственного образца.
/Files/images/vebliografiya/политех.png Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут»

http://www.kpi.kharkov.ua/

Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут", заснований в 1885 році, — найстаріший технічний ВНЗ лівобережжя України. 19 травня 2005р. на Бергенському самміті Міністрів освіти європейських країн Україна офіційно приєдналася до Болонського процесу, а 16 вересня 2005р. ректором університету від імені НТУ „ХПІ” була підписана в м. Болонья (Італія) Велика Хартія Університетів. Університет співробітничає за міжнародними програмами, проектами, грантами з ВНЗ, вченими США, Англії, Німеччини, Канади, Франції, Італії, Японії, Індії, Китаю та інших країн світу. Його партнерами є зарубіжні вищі навчальні заклади та фірми практично з усіх континентів світу.
/Files/images/vebliografiya/фармацевтический универ.png
Національний фармацевтичний університет

http://nuph.edu.ua/


Национальный фармацевтический университет - единственный в нашем государстве высшее учебное заведение фармацевтического профиля. Согласно рейтингу ЮНЕСКО из 200 лучших университетов государства Национальный фармацевтический университет имеет один из наивысших показателей качества научно-педагогического потенциала - 90%. Среди медицинских вузов Украины НФаУ занимает 3-е место./Files/images/vebliografiya/железнодорожная академия.png
Українська державна академія залізничного транспорту

http://www.kart.edu.ua/


Історія академії бере свій початок 12 червня 1930 році. У 1993 р. ХІІТ було акредитовано Державною акредитаційною комісією Міністерства освіти і науки України у повному обсязі за IV рівнем акредитації зі зміною статусу. Інститут став іменуватися Харківською державною академією залізничного транспорту./Files/images/vebliografiya/уипа.png
Українська інженерно-педагогічна академія
http://uipa.edu.ua/ua/


Українська інженерно-педагогічна академія – сучасний спеціалізований освітній і науковий центр, ліцензований і акредитований Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України. Академія широко відома за межами України, вона є членом Міжнародної організації інженерної педагогіки (IGIP). Академія підтримує численні міжнародні зв'язки в галузі підготовки інженерно-педагогічних кадрів. При академії створено Європейський моніторинговий комітет Міжнародної організації інженерної педагогіки (IGIP), що дає можливість академії готувати європейських педагогів. На сьогодні понад 80 учених провідних технічних навчальних закладів України вже отримали звання «Європейський інженер-педагог»./Files/images/vebliografiya/гражданская защита.png
Університет цивільного захисту України
http://nuczu.edu.ua/ukr/

Національний університет цивільного захисту України – це провідний вищий навчальний заклад МНС України IV рівня акредитації та один із найавторитетніших та найстаріших навчальних закладів пожежно-рятувального профіля не тільки в Україні, а й в країнах СНД. Навчальний заклад здійснює підготовку, перепідготовку, підвищення кваліфікації фахівців для підрозділів Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи усіх освітньо-кваліфікаційних рівнів, а також керівних, науково-педагогічних, науково-дослідницьких, наукових, педагогічних кадрів у напрямках „Пожежна безпека”, „Державне управління” та „Психологія”. Працівники та курсанти навчального закладу беруть безпосередню участь у гасінні пожеж, ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій, аварій та стихійних лих, проводять профілактичну роботу серед населення./Files/images/vebliografiya/академия культуры.png
Харкiвська державна академiя культури

http://www.ic.ac.kharkov.ua/


Харківська державна академія культури (ХДАК) - це вищий навчальний заклад загальнодержавної форми власності, підпорядкований Міністерству культури України. Офіційною датою створення інституту є 10 вересня 1929 року. Одним із досягнень академії є успішна підготовка науково-педагогічних кадрів. В академії діє докторантура та аспірантура зі спеціальностей 26.00.01 – теорія та історія культури, 27.00.02 – документознавство, архівознавство, 27.00.03 – книгознавство, бібліотекознавство, бібліографознавство, 17.00.03 – музичне мистецтво; аспірантури зі спеціальностей 26.00.05 – музеєзнавство, пам’яткознавство, 08.00.01 – економічна теорія та історія економічної думки, 13.00.05 – соціальна педагогіка, 17.00.02 – театральне мистецтво./Files/images/vebliografiya/академия дизайна.png
Харківська державна академія дизайну і мистецтв

http://www.ksada.org/Харьковская государственная академия дизайна и искусств является членом Европейской лиги ВУЗов искусств.
Академия имеет творческие, просветительские и научные связи с организациями и ВУЗами Австрии, Бразилии, Великобритании, Венгрии, Германии, Греции, Индии, Италии, Китая, Кореи, Кубы, Литвы,Македонии, Нидерландов, Польши, России, США, Финляндии, Франции, Хорватии, Чехии, Швейцарии, Швеции, Японии и намеревается расширять это сотрудничество в дальнейшем./Files/images/vebliografiya/городское хозяйство.png
Харківська національна академія міського господарства

http://www.kname.edu.ua/

Харьковская национальная академия городского хозяйства - осуществляет подготовку специалистов всех образовательно-квалификационных уровней. Успешно работают 8 научных школ мирового уровня, которыми руководят доктора наук, профессора. Функционируют 11 отраслевых научно-исследовательских лабораторий, в том числе "Центр-Мегаполис", инженерный Центр фитотехнологий, межкафедральная лаборатория Академического, научно-образовательного комплекса (АНОК), которые получили международное признание./Files/images/vebliografiya/зооветеринарная академия.pngХарківська державна зооветеринарна академія

Кафедри Факультет менеджменту.
Технологічний факультет Факультет ветеринарної медицини Факультет біотехнології та природокористування.
/Files/images/vebliografiya/гуманитарный университет.png
Харківський гуманітарний університет "Народна українська академія"

http://www.nua.kharkov.ua/


Народная украинская академия (НУА) – учебно-образовательный комплекс нового типа, который обеспечивает условия для получения непрерывного образования. Наш вуз является экспериментальной площадкой Министерства образования и науки Украины по отработке нового образовательного модуля, основным автором и учредителем экпериментального комплекса с НТУ "ХПИ"./Files/images/vebliografiya/гуманитарно-педагогическая академия.png Харківська гуманітарно-педагогічна академія
Харківська гуманітарно-педагогічна академія – один із найстаріших педагогічних навчальних закладів України, історія якого розпочалася 1920 року.
За роки існування навчальний заклад пройшов складний шлях становлення й розвитку: педагогічні курси імені Г.С.Сковороди (1920-1930рр.), педагогічний технікум (1930-1937рр.), педагогічне училище (1937-1993рр.), педагогічний коледж (1993-2004рр.), гуманітарно-педагогічний інститут (2004-2011рр.).Рішенням VІ сесії VІ скликання Харківської обласної ради від 16.06.2011 року № 197- VІ змінено тип та перейменовано Харківський гуманітарно-педагогічний інститут в комунальний заклад "Харківська гуманітарно-педагогічна академія" Харківської обласної ради.Харківська гуманітарно-педагогічна академія – вищий навчальний заклад ІІІ рівня акредитації, структурними підрозділами якого є Харківський коледж, Красноградський коледж та Балаклійська філія.Підготовка студентів здійснюється на 5 факультах: початкової освіти; дошкільної освіти та музичного виховання; педагогічної освіти; іноземної філології; фізичного виховання.
/Files/images/vebliografiya/университет строительства и архит..png
Харківський державний технічний університет будівництва та архітектури

http://www.kstuca.kharkov.ua/


Харківський національний університет будівництва та архітектури (ХНУБА) - сучасний спеціалізований освітній і науковий центр, ліцензований і акредитований за вищим (четвертим) рівнем, який готує інженерні та наукові кадри переважно для Північно-східного регіону України, а також успішно вирішує науково-технічні завдання з формування та розвитку будівельного комплексу країни./Files/images/vebliografiya/питание и торговля.png
Харківський державний університет харчування та торгівлі

http://www.hduht.edu.ua/


Сучасний навчальний заклад державної форми власності, акредитований за IV рівнем. Сьогодні це один з провідних університетів України з підготовки фахівців для підприємств ресторанного, готельного та туристичного господарств, торгівлі, харчової промисловості, митних, податкових, економічних і фінансових служб./Files/images/vebliografiya/институт управления.png
Харківський інститут управління

http://khiom.at.ua/


Харківський інститут управління (ХІУ) був заснований в 1991 році на базі економічного факультету Харківського державного університету. Випускники Харківського інституту управління працюють на престижних посадах у державних і приватних підприємствах. Інститут надає можливість отримати якісну освіту. В інституті створена система звязку з випускниками, діє соціалогічна та психологічна служба./Files/images/vebliografiya/автомобильно-дорожный университет.png
Харківський національний автомобільно-дорожній технічний університет

http://www.khadi.kharkov.ua/


Харківський національний автомобільно-дорожній університет нині є навчальним закладом 4-го рівня акредитації. В структурі університету є факультети автомобільний, дорожньо-будівельний, механічний, мехатроніки транспортних засобів, управління і бізнесу, транспортних систем, підготовки іноземних громадян, довузівської підготовки, заочного навчання, підвищення кваліфікації і перепідготовки кадрів./Files/images/vebliografiya/докучаева.png
Харківський національний аграрний університет ім. В.В. Докучаєва

http://www.knau.kharkov.ua/


Сьогодні Харківський національний аграрний університет імені В.В. Докучаєва є одним із центрів аграрної науки в Україні. Перспектива університету і стратегічний напрямок подальшого розвитку – інтеграція до світового освітнього простору зі збереженням найкращих надбань вітчизняної вищої школи./Files/images/vebliografiya/экономический университет.png
Харківський національний економічний університет

http://www.hneu.edu.ua/


У 1994 році, ХІЕІ було перетворено на Харківський державний економічний університет, вищого, IV рівня акредитації.
Указом Президента України від 21 серпня 2004 р. університету було надано статус Національного.
18 вересня 2004 року, ХНЕУ приєднався до Magna Charta Universitatum.
14 грудня 2005 року Університет нагороджено Почесною грамотою Кабінету Міністрів України./Files/images/vebliografiya/медицинский университет.png
Харківський національний медичний університет

http://www.knmu.kharkov.ua/index.php?lang=uk


Учбово-матеріальна база університету упорядкована 6-ма учбовими корпусами. На базі кафедр, які розташовані тут, проводиться до клінічна підготовка студентів молодших курсів. З третього курсу студенти навчаються на клінічних базах./Files/images/vebliografiya/сковорода.png
Харківський національний педагогічний університет ім. Григорія Сковороди

http://www.pu.ac.kharkov.ua/


Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди – провідний вищий навчальний заклад, який веде підготовку педагогів-професіоналів з багатьох галузей знань, проводить значні фундаментальні та прикладні наукові дослідження, є потужним науково-методичним центром, сприяє поширенню наукових знань.До структури університету входить 9 інститутів, 15 факультетів, 55 кафедр./Files/images/vebliografiya/университет сельского хозяйства.png
Харківський національний технічний університет сільського господарства ім. П. Василенка

http://www.khntusg.com.ua/


20 квітня 1994 року Постановою Кабінету Міністрів України за № 244 на базі Харківського інституту механізації та електрифікації сільського господарства створено Харківський державний технічний університет сільського господарства, який став єдиним і провідним аграрним ВНЗ інженерно-технічного профілю IV рівня акредитації в Україні. А через 10 років, 12 травня 2004 року, розпорядженням Кабінету Міністрів України за № 991-р ХДТУСГ було присвоєно ім'я видатного вченого в галузі землеробської механіки — академіка Петра Василенка./Files/images/vebliografiya/унивесритет внутренних дел.png
Харківський національний університет внутрішніх справ

http://www.univd.edu.ua/


Харківський національний університет внутрішніх справ – відомчий, державний, багатопрофільний заклад освіти системи Міністерства внутрішніх справ України, який створено на базі Харківського інституту внутрішніх справ. Університет готує фахівців за державним замовленням за шести напрямами: право, комп’ютерні науки, інформаційна безпека, психологія, соціологія, економіка і підприємництво – та дев’яти спеціальностями: правознавство, правоохоронна діяльність, інформаційні управляючі системи та технології, захист інформації з обмеженим доступом та автоматизація її обробки, психологія, соціологія, соціальна робота, фінанси, облік і аудит./Files/images/vebliografiya/каразина.png
Харківський національний університет ім. В.Н. Каразіна

http://www.univer.kharkov.ua/


Харківський національний університет – один із найстаріших університетів Східної Європи. Сьогодні університет має 21 факультетів: біологічний, фізико-технічний, радіофізичний, фізичний, комп’ютерних наук, філософський, механіко-математичний, геолого-географічний, екологічний, економічний, іноземних мов, історичний, філологічний, фундаментальної медицини, хімічний, соціологічний, психології, юридичний, факультет підвищення кваліфікації, фізико-енергетичний./Files/images/vebliografiya/радиоэлектроники.png
Харківський національний університет радіоелектроніки

http://nure.ua/


Харьковский национальный университет радиоэлектроники принимает активное участие в международном сотрудничестве в области радиоэлектроники, телекоммуникаций, информационных технологий и вычислительной техники. Инновационно-маркетинговый отдел (ИМО) проводит, организовывает и координирует работу учебно-научных подразделений по вопросам: представление интересов университета в международном сообществе, пиар университета; научно-технологические мероприятия (конференции, выставки, бизнес форумы); обучение и подготовка иностранных студентов, аспирантов; маркетинг, научно-техническая кооперация; научно-исследовательская, проектно-конструкторская деятельность; обеспечение и сопровождение международных проектов и инициатив./Files/images/vebliografiya/торгово-экономический институт.png
Харківський торговельно-економічний інститут Київського національного торговельно-економічного університету

http://www.htei.org.ua/

Харківський торговельно-економічний інститут Київського національного торговельно-економічного університету – державний вищий навчальний заклад четвертого рівня акредитації.
ХТЕІ КНТЕУ здійснює підготовку спеціалістів для невиробничої сфери економіки – ресторанного, готельного, туристичного бізнесу, торгівлі, фінансової системи, митної служби./Files/images/vebliografiya/академия внутренних войск.png Національна академія Національної гвардії України

Академія – багатопрофільний вищий навчальний заклад IV рівня акредитації, який за державним замовленням здійснює підготовку офіцерів усіх освітньо-кваліфікаційних рівнів для внутрішніх військ і органів внутрішніх справ України, інших військових формувань України. Підготовка військових фахівців здійснюється за такими напрямами: «Військове управління», «Автомобільний транспорт», «Інженерна механіка. Озброєння та військова техніка», «Менеджмент», «Філологія».


/Files/images/vebliografiya/харьковский коллегиум.png
Інститут сходознавства та міжнародних відносин "Харківський колегіум"

http://www.collegium.kharkov.ua/


Институт является высшим учебным заведением III уровня аккредитации и осуществляет подготовку бакалавров и специалистов в сответствии с лицензией и серификатом об аккредитации Госдарственной Аккредитационной Комиссии и Минобразования и науки Украины./Files/images/vebliografiya/кожедуб.png
Харківський університет Повітряних Сил ім. Івана Кожедуба

http://www.hups.mil.gov.ua/Харківський університет Повітряних Сил являє собою провідний багатопрофільний вищий навчальний заклад, що має високий науково-педагогічний потенціал, міцну навчально-матеріальну базу, здатний готувати висококваліфікованих військових та цивільних фахівців, а також сучасні науково-педагогічні кадри./Files/images/vebliografiya/академия физической культуры.png
Харківська державна академія фізичної культури

http://hdafk.kharkov.ua/ua/


Академія є головною ланкою створеного у 1991 р. першого в галузі Слобожанського навчально-науково-спортивного комплексу (з Дніпродзержинським коледжем і з відомими за межами країни училищами фізичної культури).Від державного інституту фізичної культури України до ХДАФК. У складі академії - 6 факультетів (в т.ч. магістратура і факультет по роботі з іноземними студентами), 19 кафедр, аспірантура, спеціалізована наукова лабораторія, центр комп'ютерних технологій та інформаційного забезпечення фізичного виховання і спорту.


/Files/images/vebliografiya/котляревского.png
Харківський державний університет мистецтв ім. І. П. Котляревського
http://www.dum.kharkov.ua/


Харківський державний університет мистецтв ім. І.П.Котляревського один із провідних мистецьких вузів України, науково-методичний центр музичної і театральної освіти Слобожанщини. ХДУМ ім. І.П.Котляревського готує бакалаврів, спеціалістів і магістрів за спеціальностями: "Музичне мистецтво" і "Театральне мистецтво"./Files/images/vebliografiya/экономико-правовой университет.pngХарківский економіко-правовий університет

http://hepu.edu.ua/


Харківський економіко-правовий університет було створено в 1999 році як приватний заклад освіти з метою формування сучасної матеріальної бази для підготовки фахівців на позабюджетній основі. На цій навчально-матеріальній базі здійснювали підготовку студентів за трьома спеціальностями: “Правознавство”, “Фінанси” та "Облік і аудит".
/Files/images/vebliografiya/институт бизнеса и менеджмента.png
Харківський інститут бізнесу та менеджмент

http://www.hibm.com.ua/


Харьковский институт бизнеса и менеджмента был создан в 1992 году. Это одно из самых старых частных высших учебных заведений г. Харькова.

/Files/images/vebliografiya/экологии и соц. защиты.png
Харківський інститут екології і соціального захисту

http://www.ecosoc.kharkov.ua/


Вищий навчальний заклад, який готує висококваліфікованих фахівців в галузях екології (валеології), соціології (соціальної роботи), філології (перекладу)

/Files/images/vebliografiya/университет финансов и международной торговли.png Харківський інститут фінансів Українського державного університету фінансів та міжнародної торгівлі

http://khif.edu.ua/


Харківський інститут фінансів Українського державного університету фінансів та міжнародної торгівлі – державний освітній заклад, мета діяльності якого - забезпечення державних установ і суб'єктів господарювання кваліфікованими фахівцями, створення ефективної системи навчання, розвитку та самовдосконалення обдарованої студентської молоді.
/Files/images/vebliografiya/институт банковского дела.pngХарківський інститут банківської справи

Підготовка фахівців за напрямами «фінанси і кредит», «Облік і аудит» галузі знань «Економіка і підприємництво» ведеться для банківських установ, підприємств промисловості, інших галузей економіки, бюджетних організацій, контрольно-ревізійних управлінь, казначейств, фінансових органів, агентств нерухомості тощо для роботи економістом, бухгалтером, ревізором, експертом, аудитором. Відповідно в інституті приділяється постійна увага розвитку, поглибленню та поширенню зв`язків з фінансово-кредитними установами та підприємствами регіону, що забезпечує взаємодію у справі формування кваліфікованого кадрового потенціалу та розподілу випускників на роботу відповідно до отриманої кваліфікації.

Кiлькiсть переглядiв: 430

Коментарi

Для того, щоб залишити коментар на сайті, залогіньтеся або зареєструйтеся, будь ласка.
Центральна бібліотека ім. І.С. Тургенєва Централізована бібліотечна система Слобідського району м. Харкова

вулиця Чорноморська, 3,
61036, Харків
Україна

Дата останньої зміни 29 Травня 2020

Фотогалерея