/Files/images/dlya_razdelov/mincultua.png

Міністерство культури України

ЗАКОНОДАВСТВО УКРАЇНИ

ЗАКОНИ УКРАЇНИ

 • «Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо доставляння обов’язкового безоплатного примірника документів» від 12.01.2012 № 4319-VI
 • «Про культуру» від 14.12.2010 № 2778-VI
 • «Про Основні засади розвитку інформаційного суспільства в Україні на 2007-2015 роки» від 09.01.2007 № 537-V
 • «Основні засади розвитку інформаційного суспільства в Україні на 2007-2015 роки» від 09.01.2007
 • «Про обов'язковий примірник документів» від 09.04.1999 № 595-XIV
 • «Про Концепцію Національної програми інформатизації» від 04.02.1998 № 75/98-ВР
 • «Концепція Національної програми інформатизації» від 04.02.1998 р.
 • «Про Національну програму інформатизації» від 04.02.1998 № 74/98-ВР
 • «Про видавничу справу» від 05.06.1997 № 318/97-ВР
 • «Про бібліотеки і бібліотечну справу» від 27.01.1995 № 32/95-ВР
 • «Про авторське право і суміжні права» від 23.12.1993 № 3792-XII
 • «Про науково-технічну інформацію» від 25.06.1993 № 3322-XII
 • «Про інформацію» від 02.10.1992 № 2657-XII
 • «Про приватизацію невеликих державних підприємств (малу приватизацію)» від 06.03.1992 № 2171-XII (про приватизацію будівель бібліотек – стаття 2, пункт 3, абзац 2)
 • «Про наукову і науково-технічну діяльність» від 13.12.1991 № 1977-XII

УКАЗИ, РОЗПОРЯДЖЕННЯ ПРЕЗИДЕНТА

 • «Положення про державні стипендії для видатних діячів науки, освіти, культури і мистецтва, охорони здоров'я, фізичної культури і спорту та інформаційної сфери» від 10.09.2011 р.
 • «Про державні стипендії для видатних діячів науки, освіти, культури і мистецтва, охорони здоров'я, фізичної культури і спорту та інформаційної сфери» Указ від 10.09.2011 № 906/2011
 • «Про деякі заходи щодо популяризації класичної української літератури та збереження літературної і культурної спадщини» Указ від 22.04.2009 № 260/2009
 • «Про першочергові завдання щодо впровадження новітніх інформаційних технологій» Указ від 20.10.2005 № 1497/2005
 • «Про заходи щодо розвитку національної складової глобальної інформаційної мережіІнтернет та забезпечення широкого доступу до цієї мережі в Україні» Указ від 31.07.2000 № 928/2000
 • «Про невідкладні заходи щодо розвитку бібліотек України» Указ від 22.03.2000№ 490/2000
 • «Про державну підтримку культури і мистецтва в Україні» Указ від 20.10.1998 № 1152/98
 • «Про встановлення Всеукраїнського дня бібліотек» Указ від 14.05.1998 № 471/98

ПОСТАНОВИ ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ

 • «Про впровадження мораторію на закриття державних і комунальних закладів культури у сільській місцевості» від 08.02.2012 № 4356-VI
 • «Про затвердження Завдань Національної програми інформатизації на 2006-2008 роки» від 04.11.2005 № 3075-IV
 • «Про недопущення закриття об'єктів соціально-культурного призначення в сільській місцевості» від 06.09.2005 № 2794-IV

ПОСТАНОВИ ТА РОЗПОРЯДЖЕННЯ КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

 • «Про схвалення Концепції Державної цільової національно-культурної програми популяризації вітчизняної видавничої продукції та читання на 2014-2018 роки» Розпорядження від 10.04.2013 № 257-р
 • «Про підвищення оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери» Постанова від 27.03.2013 № 197
 • «Про затвердження Порядку формування базової мережі закладів культури» Постанова від 24.10.2012 № 984
 • «Порядок формування базової мережі закладів культури» від 24 жовтня 2012 р.
 • «Про затвердження переліку закладів культури, освітніх та наукових закладів, до яких надсилаються документи та видання у рамках міжнародного обміну, що звільняються від оподаткування митом» Постанова від 23.05.2012 № 486
 • «Про затвердження переліку платних послуг, які можуть надаватися закладами культури, заснованими на державній та комунальній формі власності» Постанова від 12.12.2011 № 1271
 • «Перелік платних послуг, які можуть надаватися закладами культури, заснованими на державній та комунальній формі власності» від 12.12.2011 р.
 • «Про затвердження Державної цільової національно-культурної програми створення єдиної інформаційної бібліотечної системи "Бібліотека - XXI"» Постанова від 17.08.2011 № 956
 • «Державна цільова національно-культурна програма створення єдиної інформаційної бібліотечної системи "Бібліотека - XXI" від 17.08.2011
 • «Про схвалення Концепції удосконалення оплати праці працівників бюджетної сфери» Розпорядження від 19.01.2011 № 29-р
 • «Про підвищення заробітної плати працівникам бібліотек» Постанова від 30.09.2009 № 1073
 • «Про доповнення пункту 1 мінімальних соціальних нормативів забезпечення населення публічними бібліотеками в Україні» Постанова від 30.09.2009 № 1061
 • «Про затвердження плану заходів щодо розвитку бібліотечної справи на період до 2011 року» Розпорядження від 30.09.2009 № 1226-р
 • «Про затвердження Порядку виплати доплати за вислугу років працівникам державних і комунальних бібліотек» Постанова від 22.01.2005 № 84
 • «Про підтримку діяльності творчих спілок та книговидавничої справи» Постанова від 02.10.2003 № 1539
 • «Про порядок доставляння обов'язкових примірників документів» Постанова від 10.05.2002 № 608
 • «Перелік одержувачів обов'язкового безоплатного примірника видань України» від 10.05.2002 р.
 • «Про створення національного фонду нормативних документів» Постанова від 18.08.2002 № 1395
 • «Перелік одержувачів обов'язкового безоплатного примірника аудіо-, візуальної, аудіовізуальної продукції України» від 10.05.2002 р.
 • «Про затвердження Програми збереження бібліотечних та архівних фондів на 2000-2005 роки» Постанова від 15.09.1999 № 1716
 • «Програма збереження бібліотечних та архівних фондів на 2000-2005 роки» від 15.09.1999 р.
 • «Про укладення Угоди про створення системи міжбібліотечного абонемента держав - учасниць Співдружності Незалежних Держав» Постанова від 13.01.1999 № 36
 • «Соглашение о создании системы межбиблиотечного абонемента государств-участников СНГ» Підписання від 13.01.1999
 • «Про мінімальні соціальні нормативи забезпечення населення публічними бібліотеками в Україні» Постанова від 30.05.1997 № 510
 • «Про затвердження Положення про Державний реєстр національного культурного надбання» Постанова від 12.08.1992 № 466
 • «Положення про Державний реєстр національного культурного надбання» від 12.08.1992 р.

ВІДОМЧІ НОРМАТИВНО-ПРАВОВІ АКТИ

 • «Про внесення змін до деяких наказів Міністерства культури і туризму України» Наказ Міністерства культури України від 29.04.2013 № 367
 • «Про затвердження примірної структури та примірних штатних розписів комунальних бібліотек» Наказ Міністерства культури України від 22.08.2012 № 900
 • «Примірна структура та примірні штатні розписи комунальних бібліотек» від 22.08.2012 р.
 • «Про мережу Міністерства культури України на 2013 рік» Наказ Міністерства культури України від 07.12.2012 р. №1446
 • «Про затвердження Змін до Положення про проведення атестації працівників підприємств, установ, організацій та закладів галузі культури» Наказ Міністерства культури і туризму від 13.09.2010 № 36, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 4 жовтня 2010 р. за № 886/18181
 • «Про внесення змін до деяких наказів Міністерства культури і туризму України» Наказ міністерства культури і туризму України від 18.12.2008 № 54,зареєстровано в Міністерстві юстиції України 30 грудня 2008 р. за № 1289/15980
 • «Про затвердження Типових норм часу на основні процеси бібліотечної роботи» Наказ Міністерства культури і туризму України від 29.12.2008 № 1631/0/16-08
 • «Типові норми часу на основні процеси бібліотечної роботи» від 29.12.2008 р.
 • «Про затвердження форм звітності N 6-НК "Звіт про діяльність державних, публічних бібліотек, централізованих бібліотечних систем (ЦБС), що віднесені до сфери управління Міністерства культури і туризму України", N 80-а-рвк "Зведена звітність, державних, публічних та інших бібліотек та Інструкцій щодо їх заповнення» Наказ Міністерства культури і туризму України від 05.12.2007 № 75, Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 19 грудня 2007 р. за № 1385/14652
 • «Звіт про діяльність державних, публічних бібліотек, централізованих бібліотечних систем (ЦБС), що віднесені до сфери управління Міністерства культури і туризму України» Форма N 6-НК
 • «Зведена звітність державних, публічних та інших бібліотек» Форма N 80-а-рвк (зведена річна)
 • «Інструкція щодо заповнення форми звіту N 6-НК "Звіт про діяльність державних, публічних бібліотек, централізованих бібліотечних систем (ЦБС), що віднесені до сфери управління Міністерства культури і туризму України" від 05.12.2007 р.
 • «Про внесення змін до наказу Міністерства культури і туризму України від 18.10.2005 N 745» Наказ Міністерства культури і туризму України від 11.10.2007 № 67, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 24 жовтня 2007 р. № 1203/14470
 • «Про затвердження Положення про проведення атестації працівників підприємств, установ, організацій та закладів галузі культури» Наказ Міністерства культури і туризму України від 16.07.2007 № 44, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 3 вересня 2007 р. за № 1023/14290
 • «Положення про проведення атестації працівників підприємств, установ, організацій та закладів галузі культури» від 16.07.2007 р.
 • «Про затвердження Інструкції з обліку документів, що знаходяться в бібліотечних фондах» Наказ Міністерства культури і туризму України від 03.04.2007 № 22, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 23 травня 2007 р. за № 530/13797
 • «Інструкція з обліку документів, що знаходяться в бібліотечних фондах» від 03.04.2007 р.
 • «Про внесення змін до наказу Міністерства культури і туризму України від 18.10.2005 № 745» Наказ Міністерства культури і туризму України від 05.03.2007 № 11, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 14 березня 2007р. за № 225/1392
 • «Про впорядкування умов оплати праці працівників культури на основі Єдиної тарифної сітки» Наказ Міністерства культури і туризму України від 18.10.2005 № 745, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 28 жовтня 2005 р. за № 1285/11565
 • «Про затвердження Інструкції про організацію та порядок обміну, перерозподілу і розповсюдження документів серед бібліотек України через систему обмінних фондів» Наказ міністерства культури і мистецтв України, від 23.03.2005 № 152, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 30 березня 2005 р. за № 347/10627
 • «Інструкція про організацію та порядок обміну, перерозподілу і розповсюдження документів серед бібліотек України через систему обмінних фондів» від 23.03.2005
 • «Про затвердження Інструкції про порядок відбору рукописних книг, рідкісних і цінних видань з бібліотечних фондів до Державного реєстру національного культурного надбання» Наказ Міністерства культури і мистецтв України від 20.11.2001 № 708, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 12 грудня 2001 р. за № 1027/6218
 • «Про затвердження Інструкції про порядок відбору рукописних книг, рідкісних і цінних видань з бібліотечних фондів до Державного реєстру національного культурного надбання» Наказ Міністерства культури і мистецтв України від 20.11.2001 № 708, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 12 грудня 2001 р. за № 1027/6218
 • «Інструкція про порядок відбору рукописних книг, рідкісних і ціннихвидань з бібліотечних фондів до Державного реєстру національного культурного надбання» від 20.11.2001 р.
 • «Про затвердження Положення про централізовану бібліотечну систему» Наказ Міністерства культури і мистецтв України від 20.11.2001 № 709, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 14 грудня 2001 р. за № 1034/6225
 • «Положення про централізовану бібліотечну систему» від 20.11.2001 р.
 • «Про затвердження Порядку надання платних послуг закладами культури і мистецтв» Наказ Міністерства культури і мистецтв України, Міністерства фінансів України, Міністерства економіки України від 21.12.1999 № 732/306/152, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 30 грудня 1999 р. за № 923/4216
 • «Порядок надання платних послуг закладами культури і мистецтв» від 21.12.1999 р.
 • «Про затвердження Типових правил користування бібліотеками в Україні» Наказ Міністерства культури і мистецтв України від 05.05.1999 № 275, зареєстровано в міністерстві юстиції України 08 липня 1999 р. за № 449/3742
 • «Типові правила користування бібліотеками в Україні» від 05.05.1999 р.
 • «Про затвердження типових форм первинного обліку науково-інформаційної діяльності та Інструкції про порядок їх використання і застосування» Наказ Державного комітету статистики України, Міністерства України у справах науки і технології від 07.08.1998 № 272/219, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 5 листопада 1998 р. за № 712/3152
 • «Інструкція про порядок використання і застосування типових форм первинного обліку науково-інформаційної діяльності» від 07.08.1998 р.
 • «Про затвердження Положення про систему депозитарного зберігання бібліотечних фондів України» Наказ Міністерства культури і мистецтв України від 02.12.1996 № 570, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 19 лютого 1997 р. за № 31/1835
 • «Положення про систему депозитарного зберігання бібліотечних фондів України» від 02.12.1996р.

НОРМАТИВНО-ПРАВОВІ АКТИ

Звертаємо увагу на необхідність дотримання вимог міждержавних стандартів з питань бібліотечної справи, що протягом останніх років введено в дію в Україні:

 1. ДСТУ ГОСТ 7.1:2006 Система стандартiв з iнформацiї, бiблiотечної та видавничої справи. Бiблiографiчний запис. Бiблiографiчний опис. Загальнi вимоги та правила складання (ГОСТ 7.1-2003, IDT)
 2. ДСТУ ГОСТ 7.80:2007 Система стандартів з інформації, бібліотечної та видавничої справи. Бібліографічний запис. Заголовок. Загальні вимоги та правила складання (ГОСТ 7.80-2000, IDT)
 3. ДСТУ ГОСТ 7.22:2004 Система стандартiв з iнформацiї, бiблiотечної та видавничої справи. Промисловi каталоги. Загальнi вимоги (ГОСТ 7.22-2003, IDT)
 4. ДСТУ ГОСТ 7.28:2004 (ИСО 5426-83, ИСО 5426-2-96) Система стандартiв з iнформацiї, бiблiотечної та видавничої справи. Розширений набiр символiв латинської абетки для обмiну iнформацiєю (ГОСТ 7.28-2002 (ИСО 5426-83, ИСО 5426-2-96), IDT)
 5. ДСТУ ГОСТ 7.50:2006 Система стандартiв з iнформацiї, бiблiотечної та видавничої справи. Консервацiя документiв. Загальнi вимоги (ГОСТ 7.50-2002, IDT)
 6. ДСТУ ГОСТ 7.51:2003 Система стандартiв з iнформацiї, бiблiотечної та видавничої справи. Картки для каталогiв i картотек. Каталогiзацiя у виданнi. Склад, структура даних та видавниче оформлення (ГОСТ 7.51-98, IDT)
 7. ДСТУ ГОСТ 7.59:2003 (ИСО 5963-85) Система стандартiв з iнформацiї, бiблiотечної та видавничої справи. Iндексування документiв. Загальнi вимоги до систематизацiї та предметизацiї (ГОСТ 7.59-2003 (ИСО 5963-85), IDT)
 8. ДСТУ ГОСТ 7.71:2003 (ИСО 6862-96) Система стандартiв з iнформацiї, бiблiотечної та видавничої справи. Набiр закодованих математичних знакiв для обмiну бiблiографiчною iнформацiєю (ГОСТ 7.71-96 (ИСО 6862-96), IDT)
 9. ДСТУ ГОСТ 7.85:2003 (ИСО 10444-94) Система стандартiв з iнформацiї, бiблiотечної та видавничої справи. Мiжнародний стандартний номер технiчного звiту (ГОСТ 7.85-2003 (ИСО 10444-94), IDT)

Ознайомитися з „Переліком стандартів з довідково-інформаційної, бібліотечної та видавничої справи”, чинних в Україні, можна на сайті Національної парламентської бібліотеки України http://profy.nplu.org/articles.php?lng=uk&pg=84.
Тексти деяких міждержавних стандартів доступні на сторінці http://www.library.ru/1/act/.
Методичні рекомендації із застосування ДСТУ ГОСТ 7.1:2006 дивіться на сайтах Книжкової палати України http://www.ukrbook.net/DSTU_pabl.htm,
Національної парламентської бібліотеки України http://profy.nplu.org/!site/files/400/gost7-1-06.ppt#274 ,1,Бібліографічний запис Бібліографічний описта Національної бібліотеки України для дітей http://www.chl.kiev.ua/ppt/gost.pps

Нормативно-правові акти:

 1. Інструкція з обліку документів, що знаходяться в бібліотечних фондах (затверджена наказом Міністерства культури і туризму України від 23.05.2007 р. № 530/13797) http://profy.nplu.org/!site/official/i_oblik.htm
 2. Інструкція з інвентаризації матеріальних цінностей, розрахунків та інших статей балансу бюджетних установ (затверджена наказом Державного казначейства України від 30.10.1998 р. № 728/3168) http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=z0728-98
 3. Про затвердження Інструкції щодо застосування економічної класифікації видатків бюджету та Інструкції щодо застосування класифікації кредитування бюджету Міністерство фінансів України, наказ № 333 від12.03. 2012 р. http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0456-12
 4. Інструкція про організацію та порядок обміну, перерозподілу і розповсюдження документів серед бібліотек України через систему обмінних фондів (затверджена наказом Міністерства культури і туризму України від 23.05.2005 р. № 152) http://profy.nplu.org/articles.php?lng=uk&pg=85
 5. Методичні рекомендації з бухгалтерського обліку бібліотечних фондів (затверджені наказом Міністерства культури і туризму України від 27.03.2008 р. № 321/0/16/-08)http://lib.if.ua/spec/1218101035.html
 6. Про схвалення Концепції Державної цільової програми популяризації вітчизняної книговидавничої продукції на 2009-2012 роки (Розпорядження Кабінету Міністрів України від 28 травня 2008 р. №772-р) http://profy.nplu.org/file/official/d_popul.htm
 7. Положення про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти (затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 17 жовтня 2008 р. № 921) http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=921-2008-%EF
 8. Про затвердження Інструкції щодо застосування економічної класифікації видатків бюджету та Інструкції щодо застосування класифікації кредитування бюджету. Міністерство фінансів України, наказ № 333 від12.03. 2012 р. http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0456-12
 9. Закон України про здійснення державних закупівель N 2289-VI від 1 червня 2010 року http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2289-17
 10. Закон України № 4319-VІ від 12 січня 2012 р. "Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо доставляння обов'язкового безоплатного примірника документів" http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/4319-17
Кiлькiсть переглядiв: 3403

Коментарi

Для того, щоб залишити коментар на сайті, залогіньтеся або зареєструйтеся, будь ласка.