/Files/images/dlya_razdelov/mincultua.png

Міністерство культури України

ЗАКОНОДАВСТВО УКРАЇНИ

ЗАКОНИ УКРАЇНИ

 • «Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо доставляння обов’язкового безоплатного примірника документів» від 12.01.2012 № 4319-VI
 • «Про культуру» від 14.12.2010 № 2778-VI
 • «Про Основні засади розвитку інформаційного суспільства в Україні на 2007-2015 роки» від 09.01.2007 № 537-V
 • «Основні засади розвитку інформаційного суспільства в Україні на 2007-2015 роки» від 09.01.2007
 • «Про обов'язковий примірник документів» від 09.04.1999 № 595-XIV
 • «Про Концепцію Національної програми інформатизації» від 04.02.1998 № 75/98-ВР
 • «Концепція Національної програми інформатизації» від 04.02.1998 р.
 • «Про Національну програму інформатизації» від 04.02.1998 № 74/98-ВР
 • «Про видавничу справу» від 05.06.1997 № 318/97-ВР
 • «Про бібліотеки і бібліотечну справу» від 27.01.1995 № 32/95-ВР
 • «Про авторське право і суміжні права» від 23.12.1993 № 3792-XII
 • «Про науково-технічну інформацію» від 25.06.1993 № 3322-XII
 • «Про інформацію» від 02.10.1992 № 2657-XII
 • «Про приватизацію невеликих державних підприємств (малу приватизацію)» від 06.03.1992 № 2171-XII (про приватизацію будівель бібліотек – стаття 2, пункт 3, абзац 2)
 • «Про наукову і науково-технічну діяльність» від 13.12.1991 № 1977-XII

УКАЗИ, РОЗПОРЯДЖЕННЯ ПРЕЗИДЕНТА

 • «Положення про державні стипендії для видатних діячів науки, освіти, культури і мистецтва, охорони здоров'я, фізичної культури і спорту та інформаційної сфери» від 10.09.2011 р.
 • «Про державні стипендії для видатних діячів науки, освіти, культури і мистецтва, охорони здоров'я, фізичної культури і спорту та інформаційної сфери» Указ від 10.09.2011 № 906/2011
 • «Про деякі заходи щодо популяризації класичної української літератури та збереження літературної і культурної спадщини» Указ від 22.04.2009 № 260/2009
 • «Про першочергові завдання щодо впровадження новітніх інформаційних технологій» Указ від 20.10.2005 № 1497/2005
 • «Про заходи щодо розвитку національної складової глобальної інформаційної мережіІнтернет та забезпечення широкого доступу до цієї мережі в Україні» Указ від 31.07.2000 № 928/2000
 • «Про невідкладні заходи щодо розвитку бібліотек України» Указ від 22.03.2000№ 490/2000
 • «Про державну підтримку культури і мистецтва в Україні» Указ від 20.10.1998 № 1152/98
 • «Про встановлення Всеукраїнського дня бібліотек» Указ від 14.05.1998 № 471/98

ПОСТАНОВИ ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ

 • «Про впровадження мораторію на закриття державних і комунальних закладів культури у сільській місцевості» від 08.02.2012 № 4356-VI
 • «Про затвердження Завдань Національної програми інформатизації на 2006-2008 роки» від 04.11.2005 № 3075-IV
 • «Про недопущення закриття об'єктів соціально-культурного призначення в сільській місцевості» від 06.09.2005 № 2794-IV

ПОСТАНОВИ ТА РОЗПОРЯДЖЕННЯ КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

 • «Про схвалення Концепції Державної цільової національно-культурної програми популяризації вітчизняної видавничої продукції та читання на 2014-2018 роки» Розпорядження від 10.04.2013 № 257-р
 • «Про підвищення оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери» Постанова від 27.03.2013 № 197
 • «Про затвердження Порядку формування базової мережі закладів культури» Постанова від 24.10.2012 № 984
 • «Порядок формування базової мережі закладів культури» від 24 жовтня 2012 р.
 • «Про затвердження переліку закладів культури, освітніх та наукових закладів, до яких надсилаються документи та видання у рамках міжнародного обміну, що звільняються від оподаткування митом» Постанова від 23.05.2012 № 486
 • «Про затвердження переліку платних послуг, які можуть надаватися закладами культури, заснованими на державній та комунальній формі власності» Постанова від 12.12.2011 № 1271
 • «Перелік платних послуг, які можуть надаватися закладами культури, заснованими на державній та комунальній формі власності» від 12.12.2011 р.
 • «Про затвердження Державної цільової національно-культурної програми створення єдиної інформаційної бібліотечної системи "Бібліотека - XXI"» Постанова від 17.08.2011 № 956
 • «Державна цільова національно-культурна програма створення єдиної інформаційної бібліотечної системи "Бібліотека - XXI" від 17.08.2011
 • «Про схвалення Концепції удосконалення оплати праці працівників бюджетної сфери» Розпорядження від 19.01.2011 № 29-р
 • «Про підвищення заробітної плати працівникам бібліотек» Постанова від 30.09.2009 № 1073
 • «Про доповнення пункту 1 мінімальних соціальних нормативів забезпечення населення публічними бібліотеками в Україні» Постанова від 30.09.2009 № 1061
 • «Про затвердження плану заходів щодо розвитку бібліотечної справи на період до 2011 року» Розпорядження від 30.09.2009 № 1226-р
 • «Про затвердження Порядку виплати доплати за вислугу років працівникам державних і комунальних бібліотек» Постанова від 22.01.2005 № 84
 • «Про підтримку діяльності творчих спілок та книговидавничої справи» Постанова від 02.10.2003 № 1539
 • «Про порядок доставляння обов'язкових примірників документів» Постанова від 10.05.2002 № 608
 • «Перелік одержувачів обов'язкового безоплатного примірника видань України» від 10.05.2002 р.
 • «Про створення національного фонду нормативних документів» Постанова від 18.08.2002 № 1395
 • «Перелік одержувачів обов'язкового безоплатного примірника аудіо-, візуальної, аудіовізуальної продукції України» від 10.05.2002 р.
 • «Про затвердження Програми збереження бібліотечних та архівних фондів на 2000-2005 роки» Постанова від 15.09.1999 № 1716
 • «Програма збереження бібліотечних та архівних фондів на 2000-2005 роки» від 15.09.1999 р.
 • «Про укладення Угоди про створення системи міжбібліотечного абонемента держав - учасниць Співдружності Незалежних Держав» Постанова від 13.01.1999 № 36
 • «Соглашение о создании системы межбиблиотечного абонемента государств-участников СНГ» Підписання від 13.01.1999
 • «Про мінімальні соціальні нормативи забезпечення населення публічними бібліотеками в Україні» Постанова від 30.05.1997 № 510
 • «Про затвердження Положення про Державний реєстр національного культурного надбання» Постанова від 12.08.1992 № 466
 • «Положення про Державний реєстр національного культурного надбання» від 12.08.1992 р.

ВІДОМЧІ НОРМАТИВНО-ПРАВОВІ АКТИ

 • «Про внесення змін до деяких наказів Міністерства культури і туризму України» Наказ Міністерства культури України від 29.04.2013 № 367
 • «Про затвердження примірної структури та примірних штатних розписів комунальних бібліотек» Наказ Міністерства культури України від 22.08.2012 № 900
 • «Примірна структура та примірні штатні розписи комунальних бібліотек» від 22.08.2012 р.
 • «Про мережу Міністерства культури України на 2013 рік» Наказ Міністерства культури України від 07.12.2012 р. №1446
 • «Про затвердження Змін до Положення про проведення атестації працівників підприємств, установ, організацій та закладів галузі культури» Наказ Міністерства культури і туризму від 13.09.2010 № 36, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 4 жовтня 2010 р. за № 886/18181
 • «Про внесення змін до деяких наказів Міністерства культури і туризму України» Наказ міністерства культури і туризму України від 18.12.2008 № 54,зареєстровано в Міністерстві юстиції України 30 грудня 2008 р. за № 1289/15980
 • «Про затвердження Типових норм часу на основні процеси бібліотечної роботи» Наказ Міністерства культури і туризму України від 29.12.2008 № 1631/0/16-08
 • «Типові норми часу на основні процеси бібліотечної роботи» від 29.12.2008 р.
 • «Про затвердження форм звітності N 6-НК "Звіт про діяльність державних, публічних бібліотек, централізованих бібліотечних систем (ЦБС), що віднесені до сфери управління Міністерства культури і туризму України", N 80-а-рвк "Зведена звітність, державних, публічних та інших бібліотек та Інструкцій щодо їх заповнення» Наказ Міністерства культури і туризму України від 05.12.2007 № 75, Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 19 грудня 2007 р. за № 1385/14652
 • «Звіт про діяльність державних, публічних бібліотек, централізованих бібліотечних систем (ЦБС), що віднесені до сфери управління Міністерства культури і туризму України» Форма N 6-НК
 • «Зведена звітність державних, публічних та інших бібліотек» Форма N 80-а-рвк (зведена річна)
 • «Інструкція щодо заповнення форми звіту N 6-НК "Звіт про діяльність державних, публічних бібліотек, централізованих бібліотечних систем (ЦБС), що віднесені до сфери управління Міністерства культури і туризму України" від 05.12.2007 р.
 • «Про внесення змін до наказу Міністерства культури і туризму України від 18.10.2005 N 745» Наказ Міністерства культури і туризму України від 11.10.2007 № 67, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 24 жовтня 2007 р. № 1203/14470
 • «Про затвердження Положення про проведення атестації працівників підприємств, установ, організацій та закладів галузі культури» Наказ Міністерства культури і туризму України від 16.07.2007 № 44, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 3 вересня 2007 р. за № 1023/14290
 • «Положення про проведення атестації працівників підприємств, установ, організацій та закладів галузі культури» від 16.07.2007 р.
 • «Про затвердження Інструкції з обліку документів, що знаходяться в бібліотечних фондах» Наказ Міністерства культури і туризму України від 03.04.2007 № 22, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 23 травня 2007 р. за № 530/13797
 • «Інструкція з обліку документів, що знаходяться в бібліотечних фондах» від 03.04.2007 р.
 • «Про внесення змін до наказу Міністерства культури і туризму України від 18.10.2005 № 745» Наказ Міністерства культури і туризму України від 05.03.2007 № 11, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 14 березня 2007р. за № 225/1392
 • «Про впорядкування умов оплати праці працівників культури на основі Єдиної тарифної сітки» Наказ Міністерства культури і туризму України від 18.10.2005 № 745, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 28 жовтня 2005 р. за № 1285/11565
 • «Про затвердження Інструкції про організацію та порядок обміну, перерозподілу і розповсюдження документів серед бібліотек України через систему обмінних фондів» Наказ міністерства культури і мистецтв України, від 23.03.2005 № 152, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 30 березня 2005 р. за № 347/10627
 • «Інструкція про організацію та порядок обміну, перерозподілу і розповсюдження документів серед бібліотек України через систему обмінних фондів» від 23.03.2005
 • «Про затвердження Інструкції про порядок відбору рукописних книг, рідкісних і цінних видань з бібліотечних фондів до Державного реєстру національного культурного надбання» Наказ Міністерства культури і мистецтв України від 20.11.2001 № 708, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 12 грудня 2001 р. за № 1027/6218
 • «Про затвердження Інструкції про порядок відбору рукописних книг, рідкісних і цінних видань з бібліотечних фондів до Державного реєстру національного культурного надбання» Наказ Міністерства культури і мистецтв України від 20.11.2001 № 708, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 12 грудня 2001 р. за № 1027/6218
 • «Інструкція про порядок відбору рукописних книг, рідкісних і ціннихвидань з бібліотечних фондів до Державного реєстру національного культурного надбання» від 20.11.2001 р.
 • «Про затвердження Положення про централізовану бібліотечну систему» Наказ Міністерства культури і мистецтв України від 20.11.2001 № 709, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 14 грудня 2001 р. за № 1034/6225
 • «Положення про централізовану бібліотечну систему» від 20.11.2001 р.
 • «Про затвердження Порядку надання платних послуг закладами культури і мистецтв» Наказ Міністерства культури і мистецтв України, Міністерства фінансів України, Міністерства економіки України від 21.12.1999 № 732/306/152, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 30 грудня 1999 р. за № 923/4216
 • «Порядок надання платних послуг закладами культури і мистецтв» від 21.12.1999 р.
 • «Про затвердження Типових правил користування бібліотеками в Україні» Наказ Міністерства культури і мистецтв України від 05.05.1999 № 275, зареєстровано в міністерстві юстиції України 08 липня 1999 р. за № 449/3742
 • «Типові правила користування бібліотеками в Україні» від 05.05.1999 р.
 • «Про затвердження типових форм первинного обліку науково-інформаційної діяльності та Інструкції про порядок їх використання і застосування» Наказ Державного комітету статистики України, Міністерства України у справах науки і технології від 07.08.1998 № 272/219, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 5 листопада 1998 р. за № 712/3152
 • «Інструкція про порядок використання і застосування типових форм первинного обліку науково-інформаційної діяльності» від 07.08.1998 р.
 • «Про затвердження Положення про систему депозитарного зберігання бібліотечних фондів України» Наказ Міністерства культури і мистецтв України від 02.12.1996 № 570, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 19 лютого 1997 р. за № 31/1835
 • «Положення про систему депозитарного зберігання бібліотечних фондів України» від 02.12.1996р.

НОРМАТИВНО-ПРАВОВІ АКТИ

Звертаємо увагу на необхідність дотримання вимог міждержавних стандартів з питань бібліотечної справи, що протягом останніх років введено в дію в Україні:

 1. ДСТУ ГОСТ 7.1:2006 Система стандартiв з iнформацiї, бiблiотечної та видавничої справи. Бiблiографiчний запис. Бiблiографiчний опис. Загальнi вимоги та правила складання (ГОСТ 7.1-2003, IDT)
 2. ДСТУ ГОСТ 7.80:2007 Система стандартів з інформації, бібліотечної та видавничої справи. Бібліографічний запис. Заголовок. Загальні вимоги та правила складання (ГОСТ 7.80-2000, IDT)
 3. ДСТУ ГОСТ 7.22:2004 Система стандартiв з iнформацiї, бiблiотечної та видавничої справи. Промисловi каталоги. Загальнi вимоги (ГОСТ 7.22-2003, IDT)
 4. ДСТУ ГОСТ 7.28:2004 (ИСО 5426-83, ИСО 5426-2-96) Система стандартiв з iнформацiї, бiблiотечної та видавничої справи. Розширений набiр символiв латинської абетки для обмiну iнформацiєю (ГОСТ 7.28-2002 (ИСО 5426-83, ИСО 5426-2-96), IDT)
 5. ДСТУ ГОСТ 7.50:2006 Система стандартiв з iнформацiї, бiблiотечної та видавничої справи. Консервацiя документiв. Загальнi вимоги (ГОСТ 7.50-2002, IDT)
 6. ДСТУ ГОСТ 7.51:2003 Система стандартiв з iнформацiї, бiблiотечної та видавничої справи. Картки для каталогiв i картотек. Каталогiзацiя у виданнi. Склад, структура даних та видавниче оформлення (ГОСТ 7.51-98, IDT)
 7. ДСТУ ГОСТ 7.59:2003 (ИСО 5963-85) Система стандартiв з iнформацiї, бiблiотечної та видавничої справи. Iндексування документiв. Загальнi вимоги до систематизацiї та предметизацiї (ГОСТ 7.59-2003 (ИСО 5963-85), IDT)
 8. ДСТУ ГОСТ 7.71:2003 (ИСО 6862-96) Система стандартiв з iнформацiї, бiблiотечної та видавничої справи. Набiр закодованих математичних знакiв для обмiну бiблiографiчною iнформацiєю (ГОСТ 7.71-96 (ИСО 6862-96), IDT)
 9. ДСТУ ГОСТ 7.85:2003 (ИСО 10444-94) Система стандартiв з iнформацiї, бiблiотечної та видавничої справи. Мiжнародний стандартний номер технiчного звiту (ГОСТ 7.85-2003 (ИСО 10444-94), IDT)

Ознайомитися з „Переліком стандартів з довідково-інформаційної, бібліотечної та видавничої справи”, чинних в Україні, можна на сайті Національної парламентської бібліотеки України http://profy.nplu.org/articles.php?lng=uk&pg=84.
Тексти деяких міждержавних стандартів доступні на сторінці http://www.library.ru/1/act/.
Методичні рекомендації із застосування ДСТУ ГОСТ 7.1:2006 дивіться на сайтах Книжкової палати України http://www.ukrbook.net/DSTU_pabl.htm,
Національної парламентської бібліотеки України http://profy.nplu.org/!site/files/400/gost7-1-06.ppt#274 ,1,Бібліографічний запис Бібліографічний описта Національної бібліотеки України для дітей http://www.chl.kiev.ua/ppt/gost.pps

Нормативно-правові акти:

 1. Інструкція з обліку документів, що знаходяться в бібліотечних фондах (затверджена наказом Міністерства культури і туризму України від 23.05.2007 р. № 530/13797) http://profy.nplu.org/!site/official/i_oblik.htm
 2. Інструкція з інвентаризації матеріальних цінностей, розрахунків та інших статей балансу бюджетних установ (затверджена наказом Державного казначейства України від 30.10.1998 р. № 728/3168) http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=z0728-98
 3. Про затвердження Інструкції щодо застосування економічної класифікації видатків бюджету та Інструкції щодо застосування класифікації кредитування бюджету Міністерство фінансів України, наказ № 333 від12.03. 2012 р. http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0456-12
 4. Інструкція про організацію та порядок обміну, перерозподілу і розповсюдження документів серед бібліотек України через систему обмінних фондів (затверджена наказом Міністерства культури і туризму України від 23.05.2005 р. № 152) http://profy.nplu.org/articles.php?lng=uk&pg=85
 5. Методичні рекомендації з бухгалтерського обліку бібліотечних фондів (затверджені наказом Міністерства культури і туризму України від 27.03.2008 р. № 321/0/16/-08)http://lib.if.ua/spec/1218101035.html
 6. Про схвалення Концепції Державної цільової програми популяризації вітчизняної книговидавничої продукції на 2009-2012 роки (Розпорядження Кабінету Міністрів України від 28 травня 2008 р. №772-р) http://profy.nplu.org/file/official/d_popul.htm
 7. Положення про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти (затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 17 жовтня 2008 р. № 921) http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=921-2008-%EF
 8. Про затвердження Інструкції щодо застосування економічної класифікації видатків бюджету та Інструкції щодо застосування класифікації кредитування бюджету. Міністерство фінансів України, наказ № 333 від12.03. 2012 р. http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0456-12
 9. Закон України про здійснення державних закупівель N 2289-VI від 1 червня 2010 року http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2289-17
 10. Закон України № 4319-VІ від 12 січня 2012 р. "Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо доставляння обов'язкового безоплатного примірника документів" http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/4319-17
Кiлькiсть переглядiв: 1639

Коментарi

Для того, щоб залишити коментар на сайті, залогіньтеся або зареєструйтеся, будь ласка.
Центральна бібліотека ім. І.С. Тургенєва Централізована бібліотечна система Слобідського району м. Харкова

вулиця Чорноморська, 3,
61036, Харків
Україна

Дата останньої зміни 26 Листопада 2020

Фотогалерея