Повернутися до звичайного режиму

Централізована бібліотечна система Слобідського району м. Харкова об’єднує 6 публічних бібліотек, користувачами яких є діти, юнацтво та дорослі.


/Files/images/lena/структура цбс.JPG

Бібліотеки району здійснюють бібліотечне, інформаційне і довідково-бібліографічне обслуговування мешканців району і міста, забезпечують вільний доступ до інформації, знань і культурного надбання, сприяють розвитку особистості, реалізації її громадянських, політичних, економічних, соціальних і культурних прав і отриманню знань і навичок, важливих для суспільства, ведуть просвітницьку, виховну діяльність, організують змістовне дозвілля.

Метою діяльності ЦБС є забезпечення інформаційних, освітньо-пізнавальних потреб та реалізація творчого потенціалу користувачів бібліотеки, створення комфортного середовища, запровадження інноваційних послуг, використання інформаційно-комунікативних технологій, зміцнення значущості бібліотеки, як інформаційно-культурно центру та відкритого простору для розвитку, спілкування, дозвілля громади.

Етапи становлення ЦБС

У 1976 році 8 публічних бібліотек Слобідського(Комінтернівського) району, які до цього часу існували як самостійні бібліотеки,були об’єднані у Централізовану бібліотечну систему. Бібліотека для дорослих № 18 ім. І.С. Тургенєва була призначена Центральною районною бібліотекою з адміністративними, координуючими, методичними функціями. Бібліотека № 19 для дітей стала Центральною дитячою бібліотекою, бібліотеки № 5 і № 39 – бібліотеками-філіями для дорослих, бібліотека № 49 – бібліотекою-філією для юнацтва, а бібліотеки №№ 22, 34 і 37 – бібліотеками-філіями для дітей.

Централізація бібліотек дозволила поліпшити задоволення користувацьких запитів, формувати бібліотечний фонд відповідно до соціально-економічного профілю району, уникаючи дублювання, впроваджувати передовий досвід інших бібліотек, більш ефективно використовувати бюджетні кошти.

У 1987 році до складу ЦБС Комінтернівського району долучилася Центральна міська дитяча бібліотека ім. О.І.Герцена, яка стала бібліотекою-філією для дітей № 8 і дев’ятою бібліотекою у складі бібліотечної системи.

У 1997 році бібліотека-філія для дітей № 37, яка знаходилась в напівпідвальному приміщенні за адресою: вул. Зернова,6, була ліквідована, а бібліотека-філія для дорослих №39 і бібліотека-філія для дітей № 8 об’єднані у бібліотеку сімейного читання № 39.

З 1998 р. функції Центральної дитячої бібліотеки перебрала на себе бібліотека-філія для дітей № 34.

У 2012 році бібліотека-філія для дорослих № 5 і бібліотека-філія для дітей №19 були також об’єднані і реорганізовані у бібліотеку сімейного читання № 5.

Короткі відомості з історії бібліотек ЦБС

Центральна бібліотека ім. І.С. Тургенєва

Історія головної бібліотеки району – Центральної бібліотеки ім. І.С. Тургенєва ЦБС Слобідського району – налічує понад 60 років. Протягом всього часу свого існування книгозбірня була і є центром культури, дозвілля, джерелом знань та натхнення мешканців району.

/Files/images/lena/Приказ.JPG Бібліотека розпочала свою діяльність 10 серпня 1950 року, як бібліотека для дорослих № 18 ім. І.С. Тургенєва, в напівпідвальному приміщенні по вул. Морозова, 3, але згодом переїхала на сусідню вулицю у більш комфортне приміщення на першому поверсі за адресою вул. Чорноморська, 3. З 80-х років і по теперішній час бібліотека розташовується на двох поверхах цього будинку і займає площу більш 600 кв.м. В 2012-2016 рр. Департаментом культури Харківської міської ради виконується капітальний ремонт бібліотеки.

З початку заснування завідувачкою бібліотеки була призначена Завгородня Марія Кіндратівна, яка присвятила роботі понад тридцять років свого життя, вміння і таланту./Files/images/lena/Завгородняя М.К..JPG

Вже за 5 років з моменту створення бібліотеки її фонд налічував 25 тис. примірників друкованих видань.

У 70-80-ті роки бібліотека була незамінним помічником для робочої молоді та молодих спеціалістів з технічних спеціальностей, що працювали на підприємствах району, зокрема, заводі ім. Малишева та підвищували свою кваліфікацію та освітній рівень за допомогою великого спеціалізованого фонду технічної літератури, який було сформовано у книгозбірні. У 1985 році Центральна бібліотека ім. І.С.Тургенєва була визнана однією з кращих бібліотек СРСР і презентувала свій досвід співпраці з інженерно-технічними працівниками, робочими, раціоналізаторами та винахідниками на ВДНГ.

В 1976 році було проведено централізацію державних масових бібліотек м. Харкова. Бібліотека для дорослих № 18 змінила статус та очолила Централізовану бібліотечну систему Комінтернівського району як Центральна бібліотека ім. І.С. Тургенєва. Відділи Центральної бібліотеки у відповідності до своїх функцій організовували і спрямовували діяльність системи в цілому, здійснювали централізоване комплектування, облік та обробку літератури, вели центральний довідково-бібліографічний апарат, оперативно забезпечували всіх читачів району літературою та інформацією, організовували комплексну популяризацію книги, координували роботу бібліотек-філій централізованої бібліотечної системи. Центральна бібліотека ім .І.С. Тургенєва стала значним осередком культури у районі, координуючим і методичним центром для всіх відомчих бібліотек району.

/Files/images/lena/Киев. Библиомост1.jpg З 1984 р. і по теперішній час ЦБС очолює Іванова Валентина Григорівна, яка прикладає багато зусиль для розвитку бібліотек району, перетворенню їх у сучасні інформаційні і культурно-освітні центри, корисні громаді.

У ті ж роки бібліотека створила 20 бібліотечних пунктів, які діяли в робочих гуртожитках, організаціях району, обслуговуючи читачів за місцем роботи.

Наприкінці 80-х років, у період перебудови, в бібліотеці з’являється багато книг, літературно-художніх та суспільно політичних журналів, в яких друкувались твори та спогади письменників-дисидентів, що були закриті для читачів. Ця література користувалась великим попитом, в бібліотеках навіть формувалися списки черги на читання.

У 1986 році Центральна бібліотека Комінтернівського району ініціювала проведення експерименту щодо роботи бібліотек в нових економічних умовах,який був підтриманий і втілений в життя у 1987-1988 рр., за досвідом якого почали працювати бібліотеки інших районів міста. Експеримент дав можливість підвищити якість бібліотечних послуг, відповідальність і ініціативність бібліотечних працівників, їх зацікавленість в покращенні своєї праці шляхом матеріального стимулювання.

Перші роки незалежності України були надзвичайно важкими для галузі культури взагалі. Зменшилось фінансування бібліотек, скоротилась їх кількість (з 9 до 7) і штати, значно обмежилось комплектування бібліотечних фондів. Щоб зберегти бібліотеки і забезпечити їх діяльність Центральна бібліотека ім. І.С. Тургенєва у 1997 році першою серед бібліотек міста впроваджує надання платних бібліотечних послуг і залучує додаткові бюджетні кошти, що сприяє не тільки збереженню бібліотек, а і їх розвитку, поповненню бібліотечних фонів, придбанню нового обладнання. У 2001 році за рахунок коштів від платних послуг бібліотека придбала комп’ютер, який став першим комп’ютером в публічних бібліотеках міста, і з якого почалася комп’ютеризація бібліотек району. Значну підтримку цього процесу надав бібліотеці депутат Харківської міської ради Будьоний Михайло Михайлович, за допомогою якого у 2003 році були закуплені чотири комп’ютери, принтер, ліцензована професійна бібліотечна програма. У 2004 році бібліотека почала створювати електронний каталог нових надходжень і електронну картотеку статей з періодичних видань за допомогою бібліотечної програми АБІС «Ірбіс».

У структурі бібліотеки – відділ обслуговування, що має підрозділи абонемент та читальний зал (при читальному залі існують нестаціонарні форми обслуговування користувачів); відділ комплектування і обробки літератури, довідково-бібліографічна служба.

На 01.01.2016 року бібліотечний фонд ЦБ ім. І.С.Тургенєва складає 112,9 тис. примірників, у т.ч. книг – 101,6 тис., брошур та періодичних видань – 10,8 тис, КФФД – 0,5 тис.. Бібліотечний фонд – універсальний, представлений літературою з різних галузей знань, такою як суспільно-політична, технічна, природнича, літературознавча, художня література, література з мистецтва і спорту, довідково-інформаційна література.

Довідково-пошуковий апарат (ДПА) бібліотеки складається з Системи каталогів і картотек (СКК), довідкового фонду, фонду бібліографічних видань. СКК представлена службовими абетковими каталогами, читацьким абетковим та систематичним каталогами, систематичною картотекою статей, краєзнавчою картотекою.

З початком комп’ютеризації бібліотек в 2001 р. і придбанням спеціалізованої бібліотечної програми АБІС «ІРБІС» розпочалася автоматизація бібліотечних процесів. В 2004 р в ЦБ створено електронний каталог, до складу якого входять БД книг (формується відділом комплектування і обробки літератури), БД періодичних видань та БД краєзнавства (формується бібліографічним відділом ЦБ та бібліотеками-філіями.). На 01.06.2016 р в електронному каталозі представлено 15460 бібліографічних описів книг та 30700 записів на статті з періодичних видань, в т.ч. 6372 запису в краєзнавчій картотеці. Доступ до каталогу мають всі бібліотеки та користувачі системи в on-line-режимі.

У 2011 році розпочато ретрокаталогізацію бібліотечного фонду – внесення в електронний каталог записів на документи попередніх років з паралельним процесом штрих-кодування бібліотечного фонду.

З 2015 року ЦБС приєдналася до Проекту корпоративної каталогізації «Придніпровський корпоративний каталог» (засновник – Дніпровська ОУНБ) для створення зведеної анотованої бібліографічної бази даних статей періодичних видань України, обміну інформаційними ресурсами між бібліотеками-учасниками та забезпечення вільного доступу до інформаційного ресурсу.

Щорічно бібліотека обслуговує понад 5 тис. читачів, у т.ч. 0,7 тис. дітей, 1,3 тис. юнацтва та 1,6 тис дорослих; проводить більш 300 різноманітних заходів, відвідуваність становить 30 тис. разів на рік.

/Files/images/lena/Киев. Библиомост.jpg Бібліотека пропонує широкий спектр нових безкоштовних послуг за проектами: вивчення англійської мови в Language Café та Веселий English для дітей, заняття у творчій фото-відео майстерні «Family ArtLab – Родинна АртЛабораторія», навчання роботі на комп’ютері і в мережі Інтернет, у т.ч. для осіб поважного віку, участь у клубах «Гуадеамус», «Стиль», «Дітлахи», власні медіа продукти: віртуальні виставки, буктрейлери, віртуальні екскурсії.

Бібліотека організує для користувачів тематичні дні, акції, квести, конкурси, свята тощо.

Бібліотека плідно співпрацює з різними установами та організаціями, серед яких школи району, Харківський механічний технікум, ПТУ, школа мистецтв № 5, громадські організації міста та району, система шкільного менеджменту «School Champion» (EDUkIT), УБА, програма «Бібліоміст» та ін.

Центральна дитяча бібліотека

Бібліотека №34 для дітей була відкрита 3 січня 1968 року.

У 1976 року бібліотека увійшла до складу Централізованої бібліотечної системи Комінтернівського району як бібліотека-філія для дітей №34.

З 1977 року бібліотека розміщується в приміщенні по вулиці Киргизька, 9а.

У 1998 році бібліотеці-філії для дітей №34 був наданий статус Центральної дитячої бібліотеки і методичного центру для дитячих бібліотек-філій ЦБС.

/Files/images/tsdb/karkusha/Рисунок1.png У 1988 році було закладено театральні традиції бібліотеки, відкрито ляльковий театр «Петрушка». За бажанням дітей у 2007 році театр перейменували в літературний театр ляльок «Каркуша» на честь їхньої улюбленої ляльки, головного героя багатьох вистав.

З метою відродження традицій сімейного читання, виховання у дітей поваги і любові до книги, бажання пізнавати світ разом з родиною у 2011 році в бібліотеці був відкритий клуб сімейного спілкування «Сімейна альтанка».

Бібліотека-філія сімейного читання № 5

У довіднику «Весь Харків» за 1916 рік згадується 5-та бібліотека ім. Н.П. Балліна. Історія цієї бібліотеки після революції і в період Великої Вітчизняної Війни – предмет пошуків в архівах Харкова, які продовжують бібліотекарі.

З 1952 року 5-та масова бібліотека знаходиться за адресою: вул. Оренбурзька, 4.

У 1976 році бібліотека № 5 ввійшла до складу створеної Централізованої бібліотечної системи Комінтернівського району.

Наприкінці 80-х років бібліотека співпрацює з Харківською панчішної фабрикою, в якій був відкритий бібліотечний пункт, меблевим комбінатом ім. Щорса, робочими гуртожитками.

У 2009 році почав свою роботу Клуб любителів читання «Homo Legens - Людина читає» де учасники можуть поспілкуватися і поділитися своєю думкою про прочитане.

У 2012 році 5 бібліотека для дорослих була об'єднана з бібліотекою-філією для дітей №19 ім. А. Гайдара і стала бібліотекою сімейного читання.

/Files/images/filial_5/veselka_oshibana/S0361111.JPG З 2012 року при бібліотеці працює театр ляльок «Синяя птица», який радує своїми виставами маленьких глядачів дошкільного та молодшого шкільного віку.

Наприкінці 2013 року в бібліотеці був створений клуб сімейного спілкування «Веселка», де кожна дитина може проявити свою творчість і фантазію. А батьки обговорити хвилюючі їх теми.

Бібліотека-філія сімейного читання № 39

Історія створення бібліотеки сімейного читання №39 Централізованої бібліотечної системи Комінтернівського району бере початок ще з 60-х років, коли забудовувався мікрорайон Нових Домів м. Харкова. В листопаді 1968 року була відкрита бібліотека №39.

У 1997 році відбулось злиття двох бібліотек – бібліотеки-філії №39 і бібліотеки-філії для дітей №8 зі статусом бібліотеки-філії сімейного читання №39. Об’єднання відбулося на базі приміщення бібліотеки №8 за адресою – проспект Героїв Сталінграду, 177. Об’єднавши та розширивши бібліотечний фонд, бібліотека стала обслуговувати всі вікові категорії читачів.

/Files/images/fl39/SDC12926.JPG Бібліотека співпрацює з Дитячим будинком «Родина», Центром дитячої та юнацької творчості №4, обласним психоневрологічним санаторієм, дитячою поліклінікою №1, загальноосвітніми школами №77, №82, №95, проводить багато масових заходів – дитячих свят, українських вечорниць, бібліоквестів, літературних зустрічей тощо.

Бібліотека №39 приділяє особливу увагу роботі з родинами, питанням виховання і формування відносин в сім’ї, творчому розвитку дітей. Зустрітися з цікавими людьми, отримати консультативну допомогу з психологічних, педагогічних та правових питань, з організації дозвілля та розвитку творчих здібностей в майстер-класах допомагає створений сімейний клуб «Соняшник», який збирається щомісяця.

Бібліотека-філія № 49 для юнацтва

/Files/images/filial_49/Фото0638.jpg У грудні 1974 року відкрила свої двері бібліотека-філія № 49, остання з відкритих в районі бібліотек. Книжковий фонд її на той час складав близько 14 тисяч примірників, і обслуговувалось трохи більше 2 тисяч читачів. У 1998 році бібліотеці було присвоєне ім’я українського письменника Остапа Вишні (М.П. Губенка).

В 2016 році в бібліотеці створюється Пункт правової інформації і допомоги.

Бібліотека-філія № 22 для дітей

Бібліотека почала своє існування у 1954 році. Приміщення бібліотеки знаходилося в клубі Харківського об’єднаного авіазагону. В 1974 році бібліотека отримала нове приміщення у житловому будинку на першому поверсі за адресою: провулок Пілотів, 1а, де знаходиться і нині..

/Files/images/filial_22/P1060010.JPG У 1976 році, під час створення Централізованої бібліотечної системи Комінтернівського району м. Харкова, бібліотека увійшла до системи бібліотек району.

Зараз у бібліотеці створено клуб «Творчі посиденьки», ляльковий театр «Теремок», літню школу розвитку для дошкільнят «Веселі Чомусики».

Сучасний стан бібліотек мережі

Сучасна бібліотека має бути зручною за місцем проживання, заохочувати для сімейного відвідування та забезпечувати спадкоємність поколінь. Тому обслуговування ґрунтується на доступності бібліотеки для користувачів різного віку та соціального статусу.

Сьогодні Центральна бібліотека ім. І.С.Тургенєва і її філії – це сучасні бібліотеки, інформаційні центри, оснащені комп’ютерною технікою, які надають користувачам традиційні та інноваційні бібліотечні послуги, безкоштовний доступ до Інтернету, створюють умови для освіти, творчого розвитку, дозвілля і спілкування мешканців і гостей району.

Наразі бібліотеки системи обслуговують користувачів всіх вікових груп, незалежно від спеціалізації – для дітей, дорослих чи юнацтва. Водночас, змінився й підхід до комплектування фондів – вони стають більш універсальними, такими, що задовольняють потреби усіх вікових категорій.

Всі бібліотеки системи комп’ютеризовані (загальна кількість комп’ютерів – 50 од.) і мають зони Інтернет-доступу та Wi-Fi для користувачів.

Наші досягнення

Протягом багатьох років бібліотеки Комінтернівського району є ініціаторами і впроваджувачами багатьох новацій і починань: першими серед публічних бібліотек міста почали надавати платні бібліотечні послуги, першими були комп’ютеризовані і почали працювати з бібліотечною програмою, створювати власні електронні бази даних, власні медіа продукти, веб-ресурси, брати участь у конкурсах грантових проектів. За грантовими проектами бібліотека залучила понад 180,0 тис. грн. на компьютерно-медійне устаткування і програмне забезпечення. КЗК«ЦБім.І.С.Тургенєва ЦБС Комінтернівського району» є переможцем ІІ і V етапу конкурсу «Організація нових бібліотечних послуг із/Files/images/lena/Проект Famile ArtLab. Библиомост. Дэвид Баркер.jpg використанням вільного доступу до Інтернету» програми «Бібліоміст», одним із п’яти серед бібліотек України переможцем конкурсу «Творчі майстерні в бібліотеках», два сайти бібліотеки є переможцями у конкурсах сайтів платформи EDUkIT і програми «Бібліоміст», 1-ше місце в міському смотрі-конкурсі рекламних заходів публічних бібліотек м. Харкова «Реклама – как способ продвижения к успеху» 2015 року,у 2016 році бібліотека здобула перемогу в конкурсі проекту УБА «Все про Європу: читай, слухай, дізнавайся в пунктах європейської інформації в бібліотеках» за підтримки Європейського Союзу (програма «Еразмус +») і відкрила Пункт європейської інформації

На конкурсній основі серед бібліотек України наші працівники були учасниками ярмарків бібліотечних інновацій 2011-2014рр. у м. Києві і м. Луганську, форуму «Партнерство бібліотек та НУО: нові можливості» ( м. Полтава), Форуму молодих бібліотекарів (м.Луганськ) , навчальної програми «Сучасний бібліотекар» -1,-2; навчались на тренінгах з написання грантових проектів (м. Львів), «Основи фандрайзингу для публічних бібліотек» і «Соціально-економічна цінність бібліотек (індекс повернення інвестицій)» (м.Полтава), «Невідкладнаадвокація для публічних бібліотек» (м.Полтава, м.Київ, м.Харків), “Бібліотеки як складова електронного діалогу громади і влади”, в школі бібліотечної журналістики; брали участь в навчальних поїздках до Івано-Франківська, Ужгороду, Румунії.

Провідні спеціалісти системи постійно проводять для бібліотекарів тренінги з інформаційно-комунікативних технологій.

Найбільш вагомий внесок у розвиток ЦБС Комінтернівського району здійснили Завгородня М.К., перший директор ЦБС, Іванова В.Г. (директор ЦБС з 1984 р.), Терещенко О.В., Просяник Л.О., Ельгорт М.А, Лєвіна Т.Р., Сорокіна А.Б., Галіна В.А., Кадневська Л.К., Шарапова З.О., Федотова О.С., Морозова О.В., Пекарська Л.М., Юрченко В.Д., Рижкова Є.А., Євтушенко А.М., Бєляєва З.Г., Зінюк Л.І., Шабельник Л.В.

Джерела

1. Бубнов Р. Орієнтир – читач / Р. Бубнов // Соціалістична культура. – 1984. - № 11. – С. 32-33.

2. В Харькове проходят бесплатные компьютерные курсы для пенсионеров [відео]// Информбюро. Новости. - Режим доступу: https://www.youtube.com/watch?v=CwFFLitIPTw. – 29.06.2016.

3. Детская библиотека в Харькове будет предоставлять свободный доступ в интернет // Вечерний Харьков. – 2011. – 20 жовтня. – Режим доступу: http://vecherniy.kharkov.ua/news/57113/. – 29.06.2016.

4. Ефанова М. Харьковчане могут обучиться видеосъемке в библиотеке / М. Ефанова // Вечерний Харьков. – 2013. – 25 жовтня. - Режим доступу: http://vecherniy.kharkov.ua/news/84099/. – 29.06.2016.

5. Зозуля И. Библиотеки Коминтерновского района Харькова внедрили ноу-хау: людей привлекают к печатному слову с помощью выездных читальных залов / И. Зозуля // Вечерний Харьков. – 2010. – 24 вересня. - Режим доступу: http://vecherniy.kharkov.ua/news/44247/. – 29.06.2016.

6. Кириченко В. День української писемності відзначили в Центральній дитячій бібліотеці / В. Кириченко // Харківська обласна організація Національної спілки письменників України. - Режим доступу: http://kharkiv-nspu.org.ua/archives/1615. – 29.06.2016.

7. На Харьковщине собрали деньги для бесплатного интернета в библиотеках // Вечерний Харьков. – 2013. – 17 травня. - Режим доступу: http://vecherniy.kharkov.ua/news/77880/ . – 29.06.2016.

8. Тарасенко Я. Читаем по-харьковски / Я. Тарасенко // Время. – 2010. – 30 вересня.

9. UCRAINIENI LA BIBLIOTECA DIN FĂGĂRAȘ= Українці в бібліотеці міста Фагараш [відео]. – Режим доступу: https://www.youtube.com/watch?v=OtvYk28QVIA. – 29.06.2016.

Кiлькiсть переглядiв: 2798

Коментарi

Для того, щоб залишити коментар на сайті, залогіньтеся або зареєструйтеся, будь ласка.